Tuesday, 22 November 2016

Contoh Soalan Objektif KPD Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran

1.  Kurikulum tersirat selalu dihubungkan dengan

A. Kegiatan luar bilik darjah diadakan di bawah bimbingan guru
B. Hasil sampingan kurikulum formal dan bukan formal
C. Pandangan ahli masyarakat dalam membentuk kurikulum
D. Mata pelajaran yang menekan perkembangan kognitif dan psikomotor

2.  Antara berikut yang manakah berkaitan dengan kecerdasan intrapersonal ?

I. membuat persepsi tentang alam semula jadi secara tepat
II cekap memanipulasi objek fizikal
IIImengenal diri sendiri secara mendalam
IVmempunyai pegangan, prinsip dan azam yang kuat

A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

3.  Antara berikut yang boleh menggalakkan pemikiran kreatif adalah seperti berikut KECUALI

A. menimbangkan bukti sebelum mempercayai sesuatu
B. menghasilkan bahasa figuratif untuk menggambarkan sesuatu
C. melukis rajah manusia dan kemudian membesarkan bahagian muka seperti hidung, mata, mulut dan sebagainya
D. memakai pakaian seragam tanpa terlalu mengambil kira pandangan orang lain

4. Antara prinsip pembelajaran Konstrutivisme adalah lebih banyak yang telah dipelajari, lebih banyak yang boleh dipelajari. Ini bermaksud :

A. murid harus mempunyai mindanya yang aktif dan tidak semestinya fizikalnya yang aktif
B. murid yang telah mengalami sesuatu lebih mudah diajar
C. pembelajaran perlu lebih masa dengan dorongan dan kesabaran guru.
D. penekanan kepada gaya belajar kinestatik dan bukan kepada auditori atau visual

5. Pembelajaran masteri merujuk kepada

A. Penggunaan ujian taksiran sumatif untuk mengesan prestasi pelajar
B. pemilihan aras yang pelbagai untuk memenuhi kehendak para pelajar
C. penetapan aras yang perlu dikuasai sebelum pengajaran bermula
D. pengurangan peranan guru semasa pengajaran

6. Seorang graduan universiti bergraduat dengan kelas pertama tetapi setelah tiga tahun masih lagi tidak memperolehi pekerjaan yang setimpal dengan ijazahnya. Apakah kecerdasan yang mungkin kurang dalam dirinya ?

A. Praktikal
B. Analisis
C. Kreatif
D. Kontemplatif    

No comments:

Post a Comment