Tuesday, 1 December 2015

Kenangan indah Kelas MBA Oct - Dis 2016

Maktab Kerjasama Malaysia, Jalan Selangor, Petaling Jaya.

Kelas MBA 2016 berlangsung di Wisma IEM, Jalan Selangor, Petaling Jaya. Teman mengajar Adult Education. Para pelajar komited, dan ada kesungguhan menuntut ilmu. Kelas telah berakhir. Semoga segala kenangan indah tercatat rapi dalam lipatan sejarah. Selamat maju jaya.  Kelas tinggal 4 minggu lagi. Begitulah gambaran pelajar saya tentang semester yang bakal berakhir tidak lama lagi. 

Friday, 6 November 2015

Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)

Mengapa penting membina ujian yang baik?

Ujian yang dibina dengan baik memastikan inferens atau kesimpulan yang dibuat tentang pengetahuan dan kemahiran pelajar adalah tepat, adil dan sah.  Selain daripada itu, ujian tersebut adalah stabil dari segi mutu, tahap dan kesukarannya dari setahun ke setahun.
Contoh JSU bagi peperiksaan akhir semester Kursus Kurikulum dan Pengajaran Keusahawanan (5 Soalan Struktur dan 5 esei)

Bil
Topik
Pengetahuan
kefahaman
Aplikasi
Analisis
Sintesis
Penilaian
Peratus Wajaran (%)
1
Kurikulum

1
115
2
Teori Mastery


1


1
15
3
KBKK
1
1
20
4
RPH


1
1


30
5
Media & Teknologi
1

15
6
Penaksiran


110

Peratus
Wajaran (%)

10
30
20
20
20
100


Tuesday, 20 October 2015

Senarai Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif (KBKK)

Kemahiran berfikir secara kritis


Perkataan kritik berasal daripada bahasa Yunani "Kritikos" yang bermakna mampu menilai. Pada asalnya perkataan kritis dicipta untuk mengelak kesilapan, kekeliruan dan andaian-andaian yang salah. Secara umumnya kemahiran berfikir secara kritis ialah kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan  dan kewajaran sesuatu idea, meneliti kebernasan dan  kelemahan sesuatu hujah, dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti.  

Senarai  kemahiran berfikir secara kritis: 

·         membanding dan membeza:
·         membuat kategori,
·         menerangkan sebab.
·         membuat sekuen / urutan.
·         menentukan sumber yang dipercayai,
·         membuat ramalan,
·         mengusul periksa andaian,
·         membuat inferens


  
Kemahiran berfikir secara kreatif

Kemahiran berfikir secara kreatif membawa maksud kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai  pelbagai kemungkinan, menghasilkan sesuatu yang baru, asli, luar biasa dan bernilai sama ada bersifat maujud, abstrak, atau gagasan.

Senarai  kemahiran berfikir secara kreatif:
·         mencipta analogi
·         menjana dan menghasilkan idea baru
·         mencipta metafora

Thursday, 8 October 2015

Jadual Spesifikasi kandungan Perdagangan

Berikut adalah contoh jadual spesifikasi kandungan Perdagangan untuk rujukan para pelajar.


Wednesday, 30 September 2015

RPH Objektivisme (Perdagangan)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Mata Pelajaran                           : Perdagangan

Tarikh/Hari                               : 24 Mac 2015 (Rabu)

Masa                                        : 8.00 – 8.30 pagi

Tingkatan                                 : 4 Mutiara

Bilangan Pelajar                 ,      : 21 Orang

Tahap Kebolehan Pelajar            : Sederhana

Tajuk                                        : Perniagaan Dalam Negeri

Hasil Pembelajaran                  : Di akhir pengajaran, pelajar akan dapat :
a)      Mentakrif maksud perniagaan runcit.
b)      Mengenal pasti fungsi dan kepentingan peruncit.
c)      Menyatakan jenis-jenis perniagaan runcit.
d)     Menjelaskan ciri, mengelas dan membezakan setiap jenis perniagaan runcit.

Pengetahuan Sedia Ada          : Pelajar telah mempelajari sub-topik  perniagaan dalam negeri dan                                                      saluran agihan pada sesi pembelajaran yang lepas.                                                              
Bahan Bantu Mengajar            : Video, Slaid Power Point, Nota Ringkas, Buku Teks, Kad Imbas,                                                   Gambar Rajah, Pen Marker dan Kad Manila.

Nilai                                      : Menghormati, Bekerjasama, Berani, Yakin, Peka dan Tekun.

KBKK                                    : Menjana, menghasilkan idea yang pelbagai serta meneliti bahagian-                                                   bahagian kecil dan keseluruhan.

Kaedah                                    : Objektivisme

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Langkah/
Masa
Isi
Kandungan
Aktiviti Pembelajaran
Kaedah/Teknik/BBM/
Nilai/KBKK
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Set Induksi
(+/- 5 minit)


Pengenalan kepada maksud Perniagaan Runcit.

“ Perniagaan yang menjual pelbagai barang kepada pengguna akhir dalam kuantiti yang kecil mengikut keperluan pengguna”.


Guru memberi salam dan kelas dimulakan dengan bacaan doa.

Guru memperkenalkan tajuk hari ini dan mengedarkan nota ringkas kepada pelajar.

Guru menayangkan video mengenai perniagaan runcit dan meminta pelajar menumpukan perhatian dan memahami kandungan video tersebut.

Guru beri penerangan secara ringkas tentang perniagaan runcit.Pelajar menjawab salam dan membaca doa.


Pelajar diarahkan untuk membaca nota tersebut dan menumpukan perhatian.

Pelajar memberikan perhatian terhadap video yang ditayangkan oleh guru.

Pelajar mendengar apa yang disampaikan oleh guru.
Kaedah/Teknik :
Penerangan, Perbincangan dan soal jawab.

BBM :
Tayangan video dan Nota Ringkas

Nilai :
Menghormati, Tekun, Bekerjasama.

KBKK :
Menjana idea.

Langkah 1
Penerangan
(+/- 10 minit)


Fungsi peruncit dalam saluran agihan.
-          Memecah pukal
-          Sediakan kemudahan
kredit
-          Menjual pelbagai jenis barang
-          Perkhidmatan selepas jualan

Jenis-jenis perniagaan runcit :
-          Peruncit kecil-kecilan
-          Peruncit besar-besaran
Ciri-ciri perniagaan runcit kecil-kecilan.
-          Mudah dibentuk
-          Mudah diurus
-          Pemilikan
-          Kos overhead yang rendah

Guru menyoal dan memberi penerangan kepada dengan menggunakan papan putih untuk menerangkan fungsi peruncit dalam saluran agihan.

Guru meminta pelajar mengisi gambar rajah perniagaan runcit pada mounting board yang disediakan oleh guru di hadapan kelas. Guru memberikan penerangan setelah pelajar selesai mengisi rajah tersebut.

Guru menerangkan ciri-ciri perniagaan runcit kecil-kecilan dengan menggunakan kad imbas kepada pelajar.

Guru mengajukan soalan :


a)      Berikan sebab mengapa perniagaan runcit mudah di urus dan dibentuk.

Guru menghuraikan dengan lebih mendalam tentang tajuk tersebut.


Pelajar diarahkan untuk memberikan perhatian dan cuba memahami apa yang disampaikan oleh guru dengan merujuk nota yang diberikan oleh guru.Pelajar memberi maklum balas terhadap pertanyaan guru dengan menyemak nota yang diberikan. Pelajar memberi kerjasama dengan mengisi jawapan pada gambar rajah yang disediakan.

Pelajar memberikan tumpuan terhadap penerangan guru dan mencatat isi-isi penting.


Pelajar memberikan jawapan terhadap soalan


 yang diajukan oleh guru.

Kaedah/Teknik :
Perbincangan, Penerangan dan soal jawab.

BBM :
Gambar rajah, Papan putih, kad Imbas, Nota Ringkas

Nilai :
Menghormati, Peka, Berani, Bekerjasama.

KBKK :
Menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai serta meneliti bahagian-bahagian kecil
dan keseluruhan.

Langkah 2
Aktiviti
Berkumpulan
(+/- 5 minit)


Jenis-jenis peruncit besar-besaran.

-          Kedai sejaras
-          Pasar raya besar
-          Koperasi runcit
-          Pasar raya
-          Gedung aneka jabatan


Menjelaskan kelebihan dan kekurangan setiap jenis peruncit besar-besaran.


Guru mengagihkan pelajar mengikut
kumpulan dan memberikan kad manila berserta marker pen kepada pelajar.Guru beri topik pembentangan kepada pelajar.Guru memantau dan beri penerangan ringkas.


Pelajar duduk di dalam kumpulan yang telah
dibentuk yang mana setiap kumpulan terdiri daripada 5 orang ahli.
Pelajar membuat perbincangan di dalam kumpulan yang telah dibentuk dengan merujuk buku teks masing-masing.
Kaedah/Teknik :
Penerangan, Soal jawab, Perbincangan.

BBM :
Buku Teks, Kad manila, Marker pen.

Nilai :
Menghormati, Berani, Yakin, Bekerjasama.
KBKK :
Menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai.


Langkah 3
Penilaian
 (+/- 8 minit)


Pembentangan pelajar.


Guru memperbetulkan kesilapan dan membuat penambahbaikan.


Guru membuat rumusan.


Guru memantau pembentangan pelajar.

Guru memberi komen dan  pujian.

Pelajar melakukan pembentangan.

Pelajar menerima komen dan pujian dari guru.

Kaedah/Teknik :
Penerangan, Soal jawab,
Perbincangan.

BBM :
Kad manila, Marker pen.

Nilai :
Menghormati, Berani,
Yakin, Bekerjasama.

KBKK :
Menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai.


Penutup
(+/- 2 minit) Perniagaan yang menjual pelbagai barang kepada pengguna akhir dalam kuantiti yang kecil mengikut keperluan pengguna”.


Penutup sosial dan kognitif.


Guru meminta pelajar membuat kesimpulan sebelum guru memberi rumusan secara keseluruhan.

Guru memberi motivasi serta pujian kepada murid agar mereka lebih bersemangat.

Guru memberi sub-topik akan datang dan memberi tugasan kepada pelajar melalui latihan yang terdapat dalam buku teks.


Pelajar membuat kesimpulan dan mendengar kesimpulan yang diberi oleh guru.


Pelajar menerima pujian dan motivasi daripada guru.


Pelajar catat maklumat yang diberi oleh guru.

Kaedah/Teknik :
Penerangan

BBM :
Buku teks

Nilai :
Menghormati, dan Bekerjasama.

KBKK :    -

Refleksi guru :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Komen pensyarah/guru pembimbing :

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________