Friday, 28 November 2014

Asia Pacific Conference on Educational Management and Leadership 2014 (APCEMal)

Theme of the APCEMal 2014: "Shaping Global Educational Leaders and Managers" at Thistle Hotel, Johor Bharu, organised by Faculty Of Management and Economics, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). 

The APCEMaL 2014 had provided an excellent platform for academicians, researchers and practitioners to engage in the discourse on educational management and leadership. An active network has been established between participating members of this conference.

Patron      :     Prof. Dr. Zakaria bin Kasa (Vice Chancellor of UPSI)
Advisor     :     Prof. Dr. Omar bin Abdul Kareem (Deputy Vice Chancellor of UPSI)
                       Assc.Prof. Dr. Rohaila binti Yusof (Dean, FPE of UPSI) 
Chairman :     Dr. Kamarudin bin Musa

Keynote Speaker 1 : Tan Sri Dato' Muhammad Ali Hashim served as the President of Johor Corporation (JCorp) and served as its Chief Executive Officer from January 1982 to July 2010.

Keynote Speaker 2 : Professor Tony Busy is Professor of Educational Leadership at Nottingham, with responsibilities in the UK and Malaysia, and Visiting Professor Of Education at the University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.

Keynote Speaker 3 : Professor Dato' Dr. Hassan Said is currently the Vice-Chancellor and President of Taylor's University.

Keynote Speaker 4 : Prof. Dato'Seri IR. Dr. Zaini Ujang is currently the Secretary General II at the Ministry of Education.    

Dr Kamarudin bin Musa, The Conference Chair

Dr Hairon Salleh, Presenter from the National Institute (NIE, Singapore)

Presenting paper entitled : Women Entrepreneur Involved in Small Business among Colleagues 

Organizing Committee

 With Chris Kitching from University of Notre Dame (Sydney), Australia.

With Ling Ying Leh from Universiti Sains Malaysia

Till we meet again. Godspeed.

Senarai Nilai Murni Untuk Sekolah Menengah

1.             Baik Hati
1.1          Belas kasihan
1.2          Bertimbang rasa
1.3          Murah hati
1.4          Saling faham memahami
1.5          Sedia memaafkan

2.             Berdikari
2.1          Bertanggungjawab
2.2          Berupaya bertindak sendiri
2.3          Jayadiri
2.4          Yakin pada diri sendiri

3.             Hemah tinggi
3.1          Kesopanan
3.2          Mengakui kesalahan sendiri
3.3          Ramah mesra

4.             Hormat Menghormati
4.1          Hormat dan taat kepada ibu bapa
4.2          Hormat kepada orang yang lebih tua, guru, rakan, jiran tetangga dan pemimpin
4.3          Hormat kepada raja dan negara
4.4          Hormat kepada hak asasi
4.5          Hormat kepada kepercayaan dan adat resam pelbagai keturunan
4.6          Hormat kepada keperibadian individu
4.7          Patuh kepada undand-undang
4.8          Patuh kepada ketepatan masa
4.9          Menghargai kebijaksanaan, pengalaman dan jasa
4.10        Menghargai tenaga pekerja
4.11        Menghargai maruah diri

5.             Kasih Sayang
5.1          Sayang kepada nyawa
5.2          Sayang kepada alam sekitar
5.3          Cinta kepada negara
5.4          Cinta kepada keamanan dan keharmonian

6.             Keadilan
6.1          Adil
6.2          Saksama

7.             Kebebasan
7.1          Kebebasan di sisi undang-undang
7.2          Kebebasan dalam sistem demokrasi

8.             Keberanian
8.1          Keberanian dengan tidak membuta tuli
8.2          Berani kerana benar
8.3          Berani mempertahankan pendirian
8.4          Berani bertanggungjawab

9.             Kebersihan Fizikal dan Mental
9.1          Kebersihan fizikal
9.2          Kebersihan persekitaran
9.3          Pertuturan dan kelakuan yang sopan
9.4          Pemikiran yang sihat dan membina

10.          Kejujuran
10.1        Amanah
10.2        Bercakap benar
10.3        Ikhlas

11.          Kerajinan
11.1        Cekal
11.2        Daya usaha
11.3        Dedikasi
11.4        Gigih
11.5        Tekun

12.          Kerjasama
12.1        Persaudaraan
12.2        Tanggungjawab bersama
12.3        Gotong royong
12.4        Toleransi
12.5        Kebaikan bersama
12.6        Perpaduan

13.          Kesederhanaan
13.1        Sederhana dalam menimbangkan kepentingan diri dan kepentingan orang lain
13.2        Tidak keterlaluan dalam pertuturan dan tingkah laku

14.          Kesyukuran
14.1        Berterima kasih
14.2        Mengenang budi
14.3        Penghargaan

15.          Rasional
15.1        Boleh membuat pertimbangan
15.2        Boleh membuat penaakulan
15.3        Berfikiran logik dan terbuka

16.          Semangat Bermasyarakat
16.1        Bermuafakat
16.2        Kerajinan
16.3        Peka kepada isu-isu sosial dalam masyarakat

17.          Bersemangat Kewarganegaraan
17.1        Berbangga menjadi rakyat Malaysia
17.2        Bersemangat patriotik
17.3        Berusaha dan produktif


Thursday, 27 November 2014

Senarai Kemahiran KBKK Sekolah Menengah

1. Definisi Kemahiran Berfikir

    Definisi KB berbeza antara seorang sarjana dengan seorang sarjana yang lain. Secara amnya, kebanyakan sarjana bersetuju bahawa KB adalah proses menggunakan minda untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.

2. Jenis Kemahiran Berfikir

Secara amnya KB dibahagikan kepada 2 domain utama:
  • KB secara kritis
  • KB secara kreatif


KB secara kritis :

Kritis bermakna tidak begitu setuju sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu (menimbangkan buruk baiknya terlebih dahulu), bersifat mengkritik (tidak menerima sesuatu bulat-bulat). (Kamus Dewan,2010)   


 Menurut penjelasan Buku Panduan KBKK Pusat Perkembangan Kurikulum, Kemahiran Berfikir secara kritis adalah kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea, meneliti kebernasan, kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.

contoh KB kritis :

  • banding beza
  • membuat kategori
  • teliti bahagian kecil dan keseluruhan
  • membuat sekuens
  • menerang sebab
  • membuat ramalan
  • usul periksa andaian
  • membuat inferens
  • mengesahkan sumber maklumatKB secara kreatif :

Kreatif bermakna mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli (Kamus Dewan, 2010) 


Menurut penjelasan Buku Panduan KBKK Pusat Perkembangan Kurikulum, Kemahiran Kreatif adalah kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru, asli dan bernilai sama ada bersifat maujud, abstrak, idea atau gagasan "

Contoh KB kreatif :

  • menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai
  • mencipta analogi
  • mencipta metafora

 - Kemahiran-kemahiran lain:
  • kemahiran membuat keputusan
  • kemahiran menyelesaikan masalah

Tuesday, 25 November 2014

KEMAHIRAN MIKROPENGAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

1. Menghuraikan sepuluh (10) Kemahiran Mikropengajaran
2. Mengaplikasi kemahiran mikropengajaran semasa membuat persembahan.

Definisi Kemahiran Mikropengajaran

Pengajaran Mikro adalah penemuan pengajaran yang telah dipermudahkan. Dalam erti kata lain, situasi pengajaran yang telah dikurangkan skopnya. Contohnya dari segi bilangan murid. Masa di antara lima hingga lima belas minit. 

Sepuluh kemahiran mikropengajaran adalah seperti :
i)   Set Induksi
ii)  Penyoalan
iii) Penerangan
iv) Pengukuhan
v)  Ilustrasi dengan contoh-contoh
vi) Demontrasi
vii)Perbincangan
viii)Kerja Amali
vx)Penutup
x)  Refleksi 

Tujuan utama adalah untuk melatih guru menguasai satu kemahiran pada satu masa, dan apabila telah dikuasai barulah digabungjalinkan semua kemahiran yang akan digunakan dalam pengajaran mereka.

i) Set Induksi 

Kemahiran memulakan pengajaran.

Ciri Utama Set Induksi :

i)  Memperkenalkan objektif Pembelajaran
ii) Menarik perhatian
iii)Mengetahui pengetahuan sedia ada 
iv)Menimbulkan motivasi pelajar
v) Membuat perkaitan

Contoh-Contoh Set Induksi :

i)   Bercerita
ii)  Teka-teki/susun silangkata/Word Puzzle
iii)  Nyanyian
iv)  Lakonan/Simulasi
v)   Isu semasa berkaitan dengan tajuk
vi)  Demontrasi guru
vii) Praujian
viii)Peta Konsep
vx) Kartun Konsep
x)  Temu bual
   
Rujukan

Micheal J.Wallace (1998). Action Research for Language Teachers. London : Cambridge University Press.