Wednesday, 9 November 2016

Analisis dan Penilaian Rancangan Pengajaran Harian.

Analisis RPH ( Tugasan 1 )

The China Culture Corner


Pelajar dikehendaki menganalisis dan menilai dua Rancangan Pengajaran Harian yang telah diberikan oleh Pensyarah. Sila muatkan komen atau ulasan anda dalam tapak forum di MyGuru2.

Berdasarkan RPH tersebut, anda dikehendaki menjawab enam soalan topik persoalan untuk dibincangkan dalam tapak forum.

i.  Berdasarkan kedua-dua RPH, huraikan kaedah pengajaran yang digunakan.

ii. Berdasarkan kedua-dua RPH jelaskan kesesuaian objektif pembelajaran dan aktiviti yang dirancang.

iii. Banding dan bincangkan kekuatan dan kelemahan teknologi instruksional yang digunakan dalam kedua-dua RPH.

iv. Cadangkan penambahbaikan dari aspek pentaksiran yang digunakan dalam kedua-dua RPH tersebut.

v.  Adakah aspek nilai dijelaskan dan boleh dicapai melalui aktiviti yang dirancang.

vi. Ulas tentang format Rancangan Pengajaran Harian yang telah dikemukakan secara kritis.  

No comments:

Post a Comment