Tuesday, 4 October 2016

Pentaksiran Bilik Darjah

Pentaksiran Sekolah

Berdasarkan salah satu RPH yang disediakan dalam tugasan 2,


·         Sediakan/ tuliskan  satu  proses melaksanakan tugasan pentaksiran dalam bilik darjah yang telah dirancang dalam RPH bersama rubrik yang sesuai.


     Untuk mendapat markah yang penuh berikut adalah skala permarkahan dalam tugasan pentaksiran dalam bilik darjah :


1.    Pemilihan kaedah pentaksiran yang sepadan/sejajar dengan hasil pembelajaran,
2.    Menyediakan pelbagai pentaksiran dalam PdP yang dirancang
3.    Ada perancangan pentaksiran tugasan autentik dengan berbagai aras kesukaran
4.    Menyediakan langkah-langkah yang sangat jelas untuk melaksanakan pentaksiran dalam pengajaran dan pembelajaran yang dirancang.  
5.    Menyediakan rekod prestasi pelajar  yang sangat kemaskini
6.    kerjasama cemerlang  antara ahli kumpulan 

Berikut adalah dua contoh rubrik seperti mana dikehendaki.


Rubrik Jadual spesifikasi kandungan

Bil.

Kriteria pentaksiran Jadual Spesifikasi KandunganSkor
1
2
3
4
1.
Meliputi  keseluruhan topik dalam kandungan

2.
Susunan isi pelajaran setiap topik menggunakan prinsip mudah/senang kepada kompleks/susah atau berdasarkan konkrit kepada abstrak

3.
Penentuan proses PdP menjurus kepada 3 domain – kognitif, afektif dan psikomotor

4.
Penggunaan bahasa tinggi dan jelas
Rubrik Jadual spesifikasi Ujian

Bil.

Kriteria pentaksiran -


Skor
1
2
3
4
1.
Disediakan berdasarkan Taksanomi Bloom

2.
Pembinaan item menepati ciri item yang berkualiti

3.
Pembahagian pemberat, peratusan dan aras yang seimbang

4.
Penggunaan bahasa tinggi dan jelas

5.
Menepati kriteria format JSUNo comments:

Post a Comment