Wednesday, 4 March 2015

Senarai Tugasan Pembangunan Keusahawanan

ARAHAN/ SENARAI TUGASAN
PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN (PPI3023)
SEMESTER 1 SESI 2014/2015


A.      INDIVIDU (20%)

Menyediakan Rancangan Perniagaan secara individu. Laporan dan Slaid  Powerpoint disediakan dalam dua versi iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.
Tarikh serahan :Minggu 10

B.      KUMPULAN (20%)

Menyelesaikan isu usahawan/keusahawanan berkaitan dengan salah satu atau kombinasi beberapa topik seperti berikut:

-Modal
-Persaingan
-Pengurusan Pelanggan
-Pengurusan Kewangan
-Peragaan barangan

-Promosi
-Perniagaan Peruncitan
-Perniagaan Perkhidmatan

Bentuk kumpulan terdiri daripada 6-7 pelajar. Setiap kumpulan perlu menyediakan laporan dan bersedia dengan slide untuk pembentangan. Semua ahli kumpulan perlu terlibat semasa pembentangan (15-20 minit).
Tarikh serahan laporan dan slaid: Pada hari pembentangan

C.      KUMPULAN (20%)

Mempamerkan kreativiti serta inovasi dalam perkara berikut:

-          Produk (nama, reka bentuk produk, pembungkusan dan lain-lain)
-          Promosi (reka bentuk promosi, tawaran sebagai tarikan beli produk dan lain-lain)


Bentuk kumpulan terdiri daripada 6-7 pelajar. Setiap kumpulan perlu menyediakan laporan dan bersedia dengan slaid untuk pembentangan. Semua ahli kumpulan perlu terlibat semasa pembentangan (15-20 minit).
Tarikh serahan laporan dan slide: Minggu 12


A.      INDIVIDU (KEMAHIRAN INSANIAH)

Mempamerkan kemahiran berkomunikasi.

Setiap pelajar diwajibkan membentang satu isu berkaitan keusahawanan dalam Bahasa Inggeris selama lebih kurang 5 minit. Pelajar tidak perlu menyediakan slaid pembentangan dan tidak dibenarkan merujuk nota semasa pembentangan dilakukan.


2 comments: