Monday, 23 February 2015

Contoh Penulisan Refleksi

Contoh Penulisan Refleksi untuk Pengajaran Makro

Perkara Yang Boleh Saya Perbaiki
Saya dapati saya kurang perihatin terhadap merancang P&P dengan efektif. Kesannaya pelajar saya hanya bermain-main semasa saya mengajar. Saya ingin perbaiki penulisan rancangan mengajar.
Saya percaya tugas tugas guru adalah mesti membuatkan diri sendiri dan pelajar selalu berfikir dan fokus terhadap topik atau rumus yang diajar. Fahamkan konsep abstract dan boleh memberi inferens serta generalisasi pada topik yang diajar.
Bisikan hati/emosi/perasaan
Saya terpanggil untuk memberi gambaran kepada pelajar,bahawa saya juga adalah guru yang boleh membuat mereka suka subjek yang saya ajar.
Bolehkah saya sentiasa membaca,menambah ilmu, menyoal dan bersedia untuk mengajar konsep-konsep dan rumus-rumus dengan menarik jika saya sendiri tidak perihatin? Bolehkah saya sentiasa membuat generalisasi terhadap apa yang saya ajar?
Saya selalu buat silap semasa merancang. Merancang P&P memanglah satu perkara yang agak sukar. Bila ada idea, kena buat benda lain pula!. Kadang-kala guru pendamping ada rancangan untuk saya. Saya kenalah ikut pensyarah atau guru pendamping. Adakah guru lain berpendapat sama dengan saya? Idea saya nak merancang dengan baik selalu hilang. Saya percaya semua guru baru bagitu. Kadangkala saya rasa, saya juga seperti pelajar , nampak macam buat tetapi bila merancang, semua macam tidak kenalah! Saya perlu dibantu dan dinasihati oleh rakan, guru panatia, Guru Besar dan guru pendamping.

Kefahaman baru/kesedaran
Saya sedar bahawa memahami semua rumus dan mengajarkannya dengan cara yang menarik dan berkesan adalah satu cabaran kepada saya. Saya sedar sifat buruk  dan sifat baik sering dating berulang dan inilah yang saya panggil cabaran pada diri saya sebagai guru sekolah. Saya banyak buat silap sebab saya anggap lekeh pada nasihat guru lain. Oleh itu, saya kurang meminta pertolongan daripada rakan sejawat. Sekarang saya sedar rakan sejawat adalah sumber yang banyak membantu.

Cadangan
Saya bercadang akan berbincang dengan Sharifah mengenai teknik anologi dalam KBKK dan bagaimana teknik analogi diaplikasikan dalam P&P matematik.ini kerana teknik analogi merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam membantu pelajar lemah matematik untuk mengingati rumus dan konsep dengan cara lebih refleks.

Tindakan
Saya akan merancang P&P Matematik dengan menggunakan teknik ini bersama Sharifah pad minggu hadapan kerana saya ingin memperbaiki strategi pengajaran saya dalam matapelajaran matematik. Saya akan memilih topik Set. Saya akan mengajar dan Sharifah akan berada di belakang kelas 4 Putih untuk menilai pengajaran saya. Selapas itu, saya akan berbincang dengannya untuk mendapatkan maklumbalas atau kami akan membawa perkara ini untuk perhatian pensyarah.

Zhul/KPLI-MT/2002-SMK-PERNU-JOHOR


1 comment: