Friday, 28 November 2014

Senarai Nilai Murni Untuk Sekolah Menengah

1.             Baik Hati
1.1          Belas kasihan
1.2          Bertimbang rasa
1.3          Murah hati
1.4          Saling faham memahami
1.5          Sedia memaafkan

2.             Berdikari
2.1          Bertanggungjawab
2.2          Berupaya bertindak sendiri
2.3          Jayadiri
2.4          Yakin pada diri sendiri

3.             Hemah tinggi
3.1          Kesopanan
3.2          Mengakui kesalahan sendiri
3.3          Ramah mesra

4.             Hormat Menghormati
4.1          Hormat dan taat kepada ibu bapa
4.2          Hormat kepada orang yang lebih tua, guru, rakan, jiran tetangga dan pemimpin
4.3          Hormat kepada raja dan negara
4.4          Hormat kepada hak asasi
4.5          Hormat kepada kepercayaan dan adat resam pelbagai keturunan
4.6          Hormat kepada keperibadian individu
4.7          Patuh kepada undand-undang
4.8          Patuh kepada ketepatan masa
4.9          Menghargai kebijaksanaan, pengalaman dan jasa
4.10        Menghargai tenaga pekerja
4.11        Menghargai maruah diri

5.             Kasih Sayang
5.1          Sayang kepada nyawa
5.2          Sayang kepada alam sekitar
5.3          Cinta kepada negara
5.4          Cinta kepada keamanan dan keharmonian

6.             Keadilan
6.1          Adil
6.2          Saksama

7.             Kebebasan
7.1          Kebebasan di sisi undang-undang
7.2          Kebebasan dalam sistem demokrasi

8.             Keberanian
8.1          Keberanian dengan tidak membuta tuli
8.2          Berani kerana benar
8.3          Berani mempertahankan pendirian
8.4          Berani bertanggungjawab

9.             Kebersihan Fizikal dan Mental
9.1          Kebersihan fizikal
9.2          Kebersihan persekitaran
9.3          Pertuturan dan kelakuan yang sopan
9.4          Pemikiran yang sihat dan membina

10.          Kejujuran
10.1        Amanah
10.2        Bercakap benar
10.3        Ikhlas

11.          Kerajinan
11.1        Cekal
11.2        Daya usaha
11.3        Dedikasi
11.4        Gigih
11.5        Tekun

12.          Kerjasama
12.1        Persaudaraan
12.2        Tanggungjawab bersama
12.3        Gotong royong
12.4        Toleransi
12.5        Kebaikan bersama
12.6        Perpaduan

13.          Kesederhanaan
13.1        Sederhana dalam menimbangkan kepentingan diri dan kepentingan orang lain
13.2        Tidak keterlaluan dalam pertuturan dan tingkah laku

14.          Kesyukuran
14.1        Berterima kasih
14.2        Mengenang budi
14.3        Penghargaan

15.          Rasional
15.1        Boleh membuat pertimbangan
15.2        Boleh membuat penaakulan
15.3        Berfikiran logik dan terbuka

16.          Semangat Bermasyarakat
16.1        Bermuafakat
16.2        Kerajinan
16.3        Peka kepada isu-isu sosial dalam masyarakat

17.          Bersemangat Kewarganegaraan
17.1        Berbangga menjadi rakyat Malaysia
17.2        Bersemangat patriotik
17.3        Berusaha dan produktif


3 comments:

  1. semoga penerapan nilai-nilai murni ini dapat melahirkan ramai pemimpin yang berwibawa...

    ReplyDelete
  2. nilai murni untuk semua, bukan sek men aje :p nice sharing

    ReplyDelete