Tuesday, 12 December 2017

Pemikiran Strategi : Strategi Lautan Biru

Strategi Lautan Biru:

Oleh Muhammad Muhayudeen Musa


4 kerangka Utama:
1. Eliminate (hapuskan)
====================
Hapuskan perkara tidak penting termasuklah menghapuskan kaedah atau prosedur lapuk, tidak praktikal dan tidak ekonomi

2. Reduce (kurangkan)
===================
Kurangkan perkara yang berlebihan termasuk mengurangkan birokrasi

3. Raise (tingkatkan)
=================
Perkara-perkara penting perlu ditonjolkan dan ditingkatkan standardnya

4. Create (ciptakan)
================
Cipta perkara baru dan belum pernah terfikirkan atau ditawarkan pihak lain.


Antara elemen-elemen penting Strategi Lautan Biru :

1. Go where the profits and growth are - and where the competition isnt
2. Mewujudkan invoasi nilai
3. Mencipta pembaharuan menggunakan elemen baru dan berkos rendah
4. Create uncontested market space and make competetion irrelevant
5. Keluar dari zon selesa dan do beyond the expectations.
Go where the profits and growth are - 
And wheGo where the profits and growth are - 
And where the competition

No comments:

Post a Comment