Friday, 6 November 2015

Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)

Mengapa penting membina ujian yang baik?

Ujian yang dibina dengan baik memastikan inferens atau kesimpulan yang dibuat tentang pengetahuan dan kemahiran pelajar adalah tepat, adil dan sah.  Selain daripada itu, ujian tersebut adalah stabil dari segi mutu, tahap dan kesukarannya dari setahun ke setahun.
Contoh JSU bagi peperiksaan akhir semester Kursus Kurikulum dan Pengajaran Keusahawanan (5 Soalan Struktur dan 5 esei)

Bil
Topik
Pengetahuan
kefahaman
Aplikasi
Analisis
Sintesis
Penilaian
Peratus Wajaran (%)
1
Kurikulum

1
115
2
Teori Mastery


1


1
15
3
KBKK
1
1
20
4
RPH


1
1


30
5
Media & Teknologi
1

15
6
Penaksiran


110

Peratus
Wajaran (%)

10
30
20
20
20
100


2 comments: