Friday, 3 April 2015

Format Jurnal Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran

Cadangan format Jurnal Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran

Tarikh:


Kelas:


Matapelajaran:


Hasil Pembelajaran:ABM/bahan sumber yang digunakan:


Strategi pengajaran yang digunakan hari ini (terangkan bagaimana strategi telah dilaksanakan):


Adakah hasil pembelajaran saya dicapai? Bagaimana saya tahu?Adakah murid saya melibatkan diri secara produktif /aktif? Kalau ya - bagaimana saya tahu? Kalau tidak – mengapa?


Adakah saya mengubah rancangan pengajaran saya semasa pengajaran saya? Mengapa?Apakah bantuan tambahan, sokongan, dan / atau sumber-sumber lain yang dapat pertingkatkan pelajaran ini lagi?


Jika saya mempunyai peluang untuk mengajar pelajaran ini sekali lagi untuk kumpulan murid yang sama, apakah yang saya akan buat secara berbeza? Mengapa?

Apakah teori pengajaran dan pembelajaran yang saya telah praktikan dalam kelas saya? Terangkan dengan ringkas.
1 comment: